Zarząd FundacjiZarząd Fundacji:
Tomasz Mrowiec - Prezes Zarządu
Dominik Grzegorzyca - Vice Prezes Zarządu
Sławomir Grzegorzyca - Członek Zarządu

Rada Fundacji:
Sławomir Grzegorzyca - Przewodniczący Rady
Damian Mrowiec - Członek Rady
Sylwia Kasjaniuk - Członek Rady
Konrad Kołodziej - Członek Rady